Wijkraad Paauwenburg 

 De wijkraad behartigt de belangen van alle bewoners van de wijk Paauwenburg in de gemeente Vlissingen. Zij houdt zich bezig met alle zaken van de wijk. Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk staat voorop.

WELKOM IN PAAUWENBURG

"een wijk om trots op te zijn"

 

Doelstelling van de wijkraad Paauwenburg

  1. Sociaal maatschapplijke en economische en fysieke ontwikkelingen in de wijk Paauwenburg te Vlissingen signaleren. Het daarna aandragen van verbetervoorstellen. 
  2. Verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.


Deze doelstelling trachten we te verwezenlijken door:

  1. Het inventariseren van problemen en voorstellen tot aanpak daarvan.
  2. Bewoners van de wijk te helpen hun weg te vinden bij overheids- en hulpverleningsinstanties.
  3. Het fungeren als gesprekspartner voor overheids- en hulpverleningsinstanties.
  4. Het initiƫren en stimuleren van inspraak op het gebied van wonen, verkeer en openbare voorzieningen in de wijk .

Wie zijn de leden

Arvid Fontijn - voorzitter
Rico Baltus - Penningmeester
Maaike van der Male - Secretaris
Daphne van der Sloep en Ted Nijssen - Stichting ROAT
Matthijs Bode - Gemeente Vlissingen

Martijn Braamse - BOA Gemeente Vlissingen
Dennis Bodrij - wijkagent Politie Vlissingen
Cor Burger - Buurt Preventie Team
Wim Meulmeester - Wijkcentrum "de Burgerij"