Wijkraad Paauwenburg 

 De wijkraad behartigt de belangen van alle bewoners van de wijk Paauwenburg in de gemeente Vlissingen. Zij houdt zich bezig met alle zaken van de wijk. Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk staat voorop.

WELKOM IN PAAUWENBURG

"een wijk om trots op te zijn"

 

Doelstelling van de wijkraad Paauwenburg

de wijkraad heeft ten doel

 1. sociaal maatschapplijke en economische en fysieke ontwikkelingen in de wijk Paauwenburg te Vlissingen te signaleren en voorstellen tot verbetering daarna aan te dragen
 2. het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn

de wijkraad tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

 1. het inventariseren van problemen en voorstellen tot aanpak daarvan
 2. bewoners van de wijk te helpen hun weg te vinden bij overheids- en hulpverleningsinstanties
 3. het fungeren als gesprekspartner voor overheids- en hulpverleningsinstanties
 4. het initieren stimuleren van inspraak op het gebied van wonen, verkeer en openbare voorzieningen in de wijk 

Wie zijn de leden

 • Carla Ploegaert - voorzitter
 • Henk van Vlimmeren - vice voorzitter
 • Mimie Ruikes - interim Penningmeester
 • Arvid Fontijn - interim Secretaris
 • namens stichting ROAT: Jeanette Lepouter 
 • namens gemeente Vlissingen: Mariet Kaptein, wijk co√∂rdinator

 • namens gemeente Vlissingen: Martijn Braamse, BOA
 • namens Politie Vlissingen: Lex vroomen, wijkagent
 • namens het Buurt Preventie Team: Cor Burger
 • namens het wijkcentrum "de Burgerij" : WIm Meulmeester